DIRECT AHEAD
už více než desetiletí poskytujeme personální poradenství a psychologickou asistenci společnostem i jednotlivcům. Úspěšně vyhledáváme vhodné kandidáty na volné pozice našich klientů. Monitoring a následná optimalizace postojů a výkonů lidských zdrojů nám umožňují podílet se na vytváření pracovního prostředí a předcházet vzniku pracovních a vztahových konfliktů, případně i ovlivňovat předčasné odchody kvalitních zaměstnanců.

V oblasti odborné psychologické asistence a psychologického poradenství pomáháme jednotlivcům při řešení jejich problémů v osobním, nebo profesním životě. Psychologické poradenství je zaměřené na různé oblasti lidských aktivit - výběr zaměstnání, záležitosti týkající se výchovy dětí, partnerské problémy, nacházení seberealizace v osobním životě, apod. Máme mnohaletou tradici psychologické práce s lidmi z různého profesního a sociálního prostředí.

 

 

V oblasti odborné psychologické asistence a psychologického poradenství pomáháme jednotlivcům při řešení jejich problémů v osobním, nebo profesním životě. Psychologické poradenství je zaměřené na různé oblasti lidských aktivit - výběr zaměstnání, záležitosti týkající se výchovy dětí, partnerské problémy, nacházení seberealizace v osobním životě, apod. Máme mnohaletou tradici psychologické práce s lidmi z různého profesního a sociálního prostředí.

Provádíme posuzování pracovně psychické způsobilosti řidičů podle zákona 411/2005 Sb. § 87a (psychodiagnostiku). Vydáváme průkazné Osvědčení o této způsobilosti. Informace a objednávky na kontaktním telefonu
Personální poradenství spojené s psychologickou asistencí ve společnostech klientů spočívá v pečlivém a cíleném recruitmentu a také v monitoringu a následné optimalizaci fungování lidských zdrojů, včetně podílu na vytváření stimulujícího pracovního prostřední. Využití originálních metodik sledování pracovního výkonu jednotlivců i celého týmu je vždy přizpůsobeno potřebám podniku a jeho cílům určených klientem.
Copyright © 2007 Direct AHead | Created by promika.net